اکستندر

 قیمت: 800,000 ریال     روش پرداخت وجه: پرداخت درب منزل و یا واریز به حساب فروشنده

جدیدترین دستگاه در اروپا جهت درمان ناتـوانی ،افزایش قطر, درازا و سایز كلی عضو و اصلاح انحراف عضو مردان دستگاه کشنده عضو (Device Extender ) دارای تأییدیه های مختلف علمی و سلامتی می باشد و توسط وزارت بهداشت و درمان ایران و اتحادیه بهداشت اروپا(CE) تایید گردیده و موفق به دریافت گواهینامه ( نوع1) نیز گردیده است
تمامی این موارد و همچنین شماره و لیبل وزارت بهداشت ایران برروی محصول درج گردیده است. این محصول دارای مجوز رسمی در ایران می باشد اعطای نمایندگی فروش به صورت مجازی و اینترنتی
اکستندر
انواع GEXL : دو مدل دستگاه بسته به سایز عضو در حالت نعــوظ موجود می باشد.
GEXL : برای عضو بزرگتر از 10 سانتیمتر در حالت نعــوظ.
Mini Gexl : برای عضو 6 تا 10 سانتیمتری در حالت نعـ.ـوظ.
دستگاه Gexl یک نیروی تدریجی و مداوم حدود 600 تا 1500 gr/cm2 را به مقطع عضو وارد میکند که این نیروی کشش باعث تحــریک در جهت تطابق و رشد لیگامانهای نگهدارنده و corpus cavernosum و بقیه بافتهای عضو می شوند که به صورت مشروح در ذیل آورده شده است:
حدود (cm 4-3) افزایش در طول عضو در حالت خوابیده و نعــ.وظ. -حدود (cm 1) در دور یا محیط آلــ.ت در حالت خوابیده و نعـ.ـوظ
-افزایش ایجادشده در طول و قطر فوق العاده قابل توجه است.

نحوه ی استفاده : براحتی قابل جاگذاری و برداشتن از روی آلـ.ـــت در ظرف کمتـــر از یک دقیقــه مـــی باشد که هیچگونه وقتی از شما به خود اختصاص نخواهد داد، بطوریـــکه به سهولت قابل استفــاده می باشد. به نحویکه در هنگام پوشیدن از روی شلوار نمایان نیست و هیچ مزاحمتی جهت راه رفتن، نشستن، ایستادن و رانندگی شما ایجاد نمی کند
    

برخی از امکانات و قابلیتها:

دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
درمان کامل ناتوانی جنــ.سی آقایان
افزایش دهنده طول و قطر آلـ.ـت تناسـ.ـلی
دستگاه کشنده عضو
تایید شده از طرف پزشکان و متخصصان و دارای مجوز فروش
درصورت خرید نقدی، 10 درصد تخفیف و برای خرید سه عدد 20 درصد تخفیف لحاظ می شود
خرید جدید ترین دستگاه افزایش سایز الت مردان